TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Mô tả – Hoạch định chiến lược nhân sự đáp ứng các mục tiêu phát triển của Công ty. – Tham mưu cho TGĐ xây dựng mô hình và cơ cấu tổ chức hoạt động hiệu quả theo từng giai đoạn. – Xây dựng các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp; các chương …

NHÂN VIÊN MARKETING

Mô tả – Tạo hình ảnh, phát triển thương hiệu công ty và các sản phẩm phân phối – Nghiên cứu thị trường,nghiên cứ hành vi của khách hàng, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường. – Xây dựng các kế hoạch truyền thông theo các giai đoạn khác nhau – Xây dựng kế …

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tạo hình ảnh, phát triển thương hiệu công ty và các sản phẩm phân phối Nghiên cứu thị trường,nghiên cứ hành vi của khách hàng, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường. Xây dựng các kế hoạch truyền thông theo các giai đoạn khác nhau Xây dựng kế hoạch phát …

THT LAND: TUYỂN 01 NHÂN VIÊN MARKETING

Mô tả công việc Nghiên cứu, thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, xu hướng của khách hàng, xu hướng phát triển sản phẩm trong lĩnh vực Bất động sản. Hiểu rõ sản phẩm, dịch vụ bất động sản Công ty đang kinh doanh từ …

THT LAND TUYỂN 01 THIẾT KẾ NỘI THẤT

Mô tả công việc: – Chịu sự phân công, phân nhiệm của Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật về việc quản lý từng công trình cụ thể. Trách nhiệm quản lý bắt đầu từ khi được phân công, phân nhiệm. – Khai triển thiết kế ý tưởng kiến trúc các công trình dân dụng: …