09:00

Phỏng vấn vị trí nhân viên kinh doanh

1. Mô tả công việc: – Làm ông chủ công việc của chính mình. – Chăm sóc nguồn hàng có sẵn của công ty. – Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài và thăng tiến lên các cấp Quản lý và lãnh đạo của công ty. – Cơ hội thường xuyên tiếp xúc với …