Chuyên viên nhân sự mảng văn hóa doanh nghiệp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC HCNS MẢNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 1. Tham mưu tư vấn Ban lãnh đạo xác định và hoàn thiện các giá trị VHDN
  • Tham mưu cho cấp trên và trực tiếp xây dựng các Giá trị cốt lõi
  • Xây dựng các nguyên tắc làm việc và các chuẩn mực đạo đức làm việc
 2. Tổ chức biên soạn và chuẩn hoá các tài liệu VHDN
  • Xây dựng tài liệu các quy định tiêu chuẩn quy định văn hoá (hành vi, nguyên tắc, thủ tục, quy trình) trong hoạt động của các Phòng ban
  • Xây dựng tài liệu các quy định tiêu chuẩn thực thể hữu hình (biểu tượng – kiến trúc, giai thoại, nghi lễ, ấn phẩm điển hình )
  • Xây dựng Bộ tài liệu đo lường các Tiêu chuẩn văn hoá
  • Xây dựng quy chế văn hoá doanh nghiệp
 3. Tổ chức Đào tạo truyền thông và giám sát thực hiện các quy định, tiêu chuẩn VHDN
  • Đào tạo & Tuyên truyền các chính sách, quy định tiêu chuẩn văn hoá
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác truyền thông, các sự kiện (phong trào thi đua, tôn vinh cá nhân tập thể.. ), môi trường làm việc các nghi lễ theo VHDN
  • Sưu tầm, ghi nhận, cập nhật và lưu giữ các giai thoại, ngôn ngữ, nghi lễ, ấn phẩm điển hình, sự kiện lịch sử trong Tập đoàn
  • Giám sát thực hiện và đo lương các giá trị VHDN đã ban hành
  • Tổng hợp báo cáo và đề xuất các phương án xử lý
 4. Tổ chức sự kiện nội bộ

Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết giữa các nhân viên;

 • Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

 QUYỀN LỢI

– Lương, thưởng theo quy định tập đoàn

– BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

– Có cơ hội Được đào tạo chuyên môn

– Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

– Các chế độ khác trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

 YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn/ Trình độ chuyên môn ·      Từ cao đẳng chính quy trở lên.
Kinh nghiệm liên quan tới vị trí ·      ≥ 06 tháng kinh nghiệm làm văn hóa doanh nghiệp tại các Tập đoàn/ Tổ chức.
Phẩm chất cá nhân/ Thái độ làm việc ·      Quyết liệt, sáng tạo, tích cực trong công việc

·      Thân thiện, cởi mở

·      Ham học hỏi/ cầu thị

Các kỹ năng cơ bản ·      Kỹ năng giảng dạy; kỹ năng điều phối; làm việc nhóm
Các kiến thức, kỹ năng bổ sung khác (ngoại ngữ, kỹ thuật…) ·   Ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm trọng lĩnh vực xây dựng và bất động sản

 

Leave a Reply