Bạn sắp trở thành thành viên của THT GROUP.

Vui lòng tải xuống mẫu hồ sơ ứng viên tại đây

Email nhận hồ sơ: tuyendung@thtgroup.com.vn